Technology
Leestijd:
6
-minute read

De rol van HR-analytics in skills management

De skills die vereist zijn om ons werk voortdurend goed uit te kunnen voeren, veranderen in een steeds sneller tempo. Een robuuste strategie voor skills management is cruciaal voor organisaties om leidend te blijven in hun veld. Zo'n strategie moet niet alleen technologisch georiënteerd zijn, maar ook de flexibiliteit bevatten om adequaat te reageren op veranderende marktbehoeften. Het is echter niet voldoende om simpelweg het arsenaal aan technologische hulpmiddelen uit te breiden. Het kernpunt is het vermogen om op data gebaseerde beslissingen te nemen.

Voor HR-leiders is het cruciaal om toegang te hebben tot geavanceerde HR-analytics. Deze tools bieden onmisbare inzichten voor effectief talentmanagement en het adresseren van skills tekorten. In dit kader is het belangrijk om dieper in te gaan op de waarde die deze analytics kunnen bieden in de praktijk.

Wat je moet weten over HR-analytics

Om een expert in HR-analytics te worden, moet je de kunst van data-analyse en statistiek beheersen om concrete inzichten te ontrafelen over hoe je personeel presteert, zich gedraagt, en evolueert. Dit houdt in dat je leert om gedetailleerde werknemers data te analyseren, wat essentieel is om cruciale beslissingen voor je bedrijf te maken en HR-beleid te verfijnen. Zo kun je bijvoorbeeld precies achterhalen waar je team sterk in is en waar de skills tekorten zich bevinden.

Met HR-analytics ga je van een afwachtende houding naar een strategie die gestuurd wordt door harde data. Dit stelt je in staat om niet alleen de bestaande skills van je medewerkers in kaart te brengen, maar ook te identificeren wie de high-potentials binnen je organisatie zijn. Vervolgens kun je gerichte trainingsprogramma's ontwikkelen die niet alleen de individuele groei ondersteunen, maar ook je bedrijf als geheel ten goede komen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van LinkedIn, waaruit blijkt dat bedrijven met effectieve talentontwikkeling programma's een 53% hogere werknemers retentie ervaren. McKinsey voegt hieraan toe dat investeringen in opleiding en omscholing van personeel de productiviteit met 10-20% kunnen verhogen.

Het grootste voordeel van HR-analytics is echter het vermogen om op toekomstige behoeften aan skills te anticiperen. Hierdoor kun je proactief plannen maken om je personeelsbestand klaar te stomen voor de toekomst. Door deze data-gedreven aanpak kun je je strategie voor skills management perfect afstemmen op de langetermijndoelen van je organisatie, wat leidt tot meer innovatie, hogere productiviteit en een toename in werknemerstevredenheid.

Uitdagingen bij de adoptie van HR-analytics

De integratie van HR-analytics in organisaties stuit op diverse uitdagingen, waarvan de kwaliteit van de data wellicht de grootste is. Veel bedrijven kampen met onvolledige of inconsistente data, wat een betrouwbare analyse en effectieve besluitvorming in de weg staat. Gartner's onderzoek wijst uit dat 36% van de organisaties de kwaliteit van data als een significante barrière ziet bij het toepassen van HR-analytics. Om deze hindernis te overwinnen, is het cruciaal dat HR-leiders de handen ineenslaan met andere afdelingen om robuuste data management processen op te zetten, waaronder het standaardiseren van data, vaststellen van verzameling protocollen en het uitvoeren van regelmatige data audits voor nauwkeurigheid.

Een ander belangrijk aspect is het samenstellen van een bekwaam team dat data kan verzamelen, analyseren en interpreteren. Het vinden van talent met de juiste technische skills blijkt echter een uitdaging; Deloitte's studie onthult dat 62% van de organisaties een tekort aan analytische skills in hun HR-teams ervaart. Als reactie hierop investeren bedrijven in het bijscholen en omscholen van hun HR-medewerkers met cursussen in data-analyse, visualisatie en interpretatie, of werken samen met externe experts om toegang te krijgen tot geavanceerde analytics kennis.

Ook is er een culturele verandering nodig. Medewerkers kunnen terughoudend zijn om deze nieuwe aanpak te omarmen, uit vrees voor het onbekende of zorgen over de impact op hun baan. McKinsey meldt dat 70% van de verandertrajecten faalt door weerstand van werknemers. Om deze uitdaging aan te gaan, is het belangrijk dat organisaties zich focussen op verandermanagement, inclusief het actief communiceren met het personeel over de voordelen van HR-analytics, het wegnemen van misverstanden, en het benadrukken van de waarde voor zowel het bedrijf als de medewerkers zelf.

Hoe HR-analytics te gebruiken voor skills management

Voor HR-professionals die een effectieve skills management strategie willen implementeren, is het ontwikkelen van een aantal kerncompetenties essentieel. Dit betreft onder andere data-analyse vaardigheden, kennis van analytische tools en dashboards, het vermogen om verhalen te vertellen (storytelling), en strategisch denkvermogen. Daarnaast is het cruciaal om de impact van de strategie te meten aan de hand van concrete metrics zoals werknemersverloop, de tijd die nodig is om skills te verwerven, voltooiingspercentages van trainingsprogramma's, en verbeteringen in prestaties. Deze indicatoren verschaffen bewijs van de effectiviteit van skills management initiatieven en demonstreren de return on investment voor de organisatie.

Stappen voor het opzetten van skills management met HR-analytics:

1. Skills tekorten identificeren

Het fundamenteel identificeren en adresseren van skills tekorten binnen je personeelsbestand is de eerste stap. HR-analytics maakt gebruik van data uit diverse bronnen, zoals prestatiebeoordelingen, trainingsrecords, en competentieassessments, om een helder beeld te schetsen van de huidige en benodigde skills. Dit stelt je in staat om op maat gemaakte trainingsprogramma's te ontwerpen en middelen effectief in te zetten

2. Stimuleren van interne mobiliteit en talentontwikkeling

HR-analytics stelt je in staat om de kracht van interne mobiliteit en talentontwikkeling binnen je organisatie te ontsluiten. Door werknemers met onbenut potentieel te identificeren en hun skills te matchen met beschikbare job-mogelijkheden, kun je een levendige interne talentenmarkt creëren. Dit verhoogt niet alleen de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers, maar bespaart ook kosten die gepaard gaan met externe werving.

3. Geïnformeerde besluitvorming

Omdat skills continu veranderen, moeten organisaties blijven investeren in het bijscholen en omscholen van hun personeel. HR-analytics biedt je real-time inzichten in de skills die nu en in de toekomst nodig zijn, waardoor je geïnformeerde beslissingen kunt nemen over training initiatieven. Door je ontwikkelingsprogramma's af te stemmen op de skills die nodig zijn voor toekomstige functies, kun je je personeelsbestand toekomstbestendig maken en concurrerend blijven.

4. Bevorder diversiteit en inclusie

HR-analytics kan zeer nuttig zijn bij het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen je organisatie. Door skills data over verschillende demografische groepen te analyseren, kun je potentiële vooroordelen identificeren en verschillen aanpakken. Dit zorgt ervoor dat iedereen gelijke toegang heeft tot carrièrekansen, ontwikkelingsprogramma's en vooruitgang binnen de organisatie. Een diverse en inclusief personeelsbestand bevordert niet alleen innovatie, maar versterkt ook je werkgeversmerk en trekt toptalent aan uit alle achtergronden.

De toekomst van HR-analytics in skills management

De technologische vooruitgang transformeert de manier waarop HR-professionals hun taken benaderen en uitvoeren, met elke dag nieuwe ontwikkelingen. Een van de meest opvallende trends is het gebruik van predictive analytics. Deze technologie stelt organisaties in staat om op toekomstige skills tekorten te anticiperen, opkomend talent vroegtijdig te herkennen, en strategisch te plannen voor de behoeften aan toekomstig talent. Predictive analytics gebruikt historische data en trends om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen, waardoor HR-leiders beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over werving, ontwikkeling, en behoud van personeel.

Daarnaast speelt Natural Language Processing (NLP) een cruciale rol in het efficiënter analyseren van ongestructureerde data, zoals cv's en prestatiebeoordelingen. NLP-technologieën kunnen tekst analyseren en begrijpen op een manier die vergelijkbaar is met de menselijke taal. Het identificeert snel de benodigde skills en competenties en automatiseert het screeningsproces van kandidaten, waardoor de tijd en middelen die nodig zijn voor onder andere het wervingsproces verminderen.

Tot slot is er een groeiende belangstelling voor augmented analytics, een geavanceerde vorm van data-analyse die kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning combineert om diepgaande inzichten en aanbevelingen te bieden. Augmented analytics automatiseert het verzamelen, analyseren en visualiseren van data, waardoor HR-professionals zich kunnen richten op het nemen van strategische beslissingen. Deze technologie biedt een krachtig hulpmiddel voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van HR-processen, van talent acquisitie tot personeelsontwikkeling en strategische planning.

Gebruik de juiste tools

HR-analytics biedt een krachtig kader voor strategisch skills mangement. Door data te gebruiken om huidige capaciteiten te begrijpen, ontwikkelingsprogramma's op maat te maken, toekomstige behoeften te voorspellen en impact te meten, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun personeelsbestand is voorbereid op de uitdagingen van morgen. Voor een strategische implementatie moet je de juiste tools gebruiken. Hier komen platforms zoals Adepti om de hoek kijken, die een gebruiksvriendelijke interface bieden vol met vooraf gebouwde dashboards en analysetools om je data te vertalen naar actiegerichte inzichten. Boek nu je gratis demo en ontwikkel datagestuurde skills management strategieën die je organisatie transformeren.

Share this post
Emile Cornelissen

Top picks for you

Talent
Leestijd:
5
min

Hoe een skills ontologie help bij skills-based werken

Versterk Talentmanagement met een Skills Ontologie
Talent
Leestijd:
5
min

Ontwikkel je upskilling strategie met behulp van AI

AI in HR: Transformeer upskilling en ontwikkel een toekomstbestendig personeelsbestand