Technology
Leestijd:
5
-minute read

Oud vs. nieuw: Talent mobiliteit in HR

In de wereld van Human Resources is het implementeren van een strategie voor talentmobiliteit cruciaal. HR-leiders streven ernaar talent effectief van de ene naar de andere rol te verplaatsen om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Dit proces vereist grondige analyse en strategisch denken.

Traditionele methodes zoals het handmatig doorspitten van cv's, het plaatsen van interne vacatures en het uitvoeren van diverse interne transfers kunnen echter veel tijd in beslag nemen en zijn niet altijd gericht op het behalen van de gewenste resultaten. Dit kan frustratie veroorzaken bij medewerkers en wijst op de noodzaak voor een meer doeltreffende aanpak.

De ontwikkeling van talentmobiliteit

De kern van talentmobiliteit, het efficiënt inzetten van medewerkers op plekken waar hun skills en de bedrijfsdoelen het best op elkaar aansluiten, is door de jaren heen constant gebleven. Echter, de uitvoering hiervan heeft een transformatie ondergaan. Waar vroeger de nadruk lag op fysieke verplaatsingen en internationale plaatsingen, vraagt de hedendaagse werkomgeving, met in augustus 2023 maar liefst 13% van de voltijd werknemers die volledig op afstand werkten, 57% die voltijd op locatie werkte, en 30% in een hybride vorm, om een nieuwe benadering. Strategieën voor talentmobiliteit moeten zich richten op interne rol wijzigingen, projectgebaseerde opdrachten en virtuele posities die niet beperkt zijn door geografische grenzen.

Een studie van Cornerstone in 2023 onthulde dat een meerderheid van de werknemers, 73%, actief geïnformeerd wil worden over carrièremogelijkheden binnen hun organisatie. Bovendien geeft 80% de voorkeur aan het ontdekken van deze mogelijkheden via self service technologieën. Dit onderstreept de noodzaak voor moderne, mensgerichte, door AI ondersteunende strategieën voor talentmobiliteit. 

Traditionele aanpak van talentmobiliteit

De traditionele benadering van talentmobiliteit is een lineair en procesgericht systeem, waar interne bewegingen en promoties veelal worden bepaald door handmatige processen en slechts incidentele, soms jaarlijkse, prestatiebeoordelingen. Deze aanpak wordt gekenmerkt door:

  • Handmatige tracking en administratie, waarbij het bijhouden van medewerkersgegevens en -bewegingen veel handwerk vereist.

  • Zeldzame prestatiebeoordelingen, wat betekent dat feedback en evaluatie van werknemers prestaties niet frequent plaatsvinden, vaak slechts eenmaal per jaar.

  • Interne vacature plaatsingen, waarbij interne kansen beperkt gecommuniceerd worden binnen de organisatie.

  • Beperkte zichtbaarheid voor werknemers over potentiële carrièrepaden of groeimogelijkheden binnen de organisatie.

  • Silo's en afdeling barrières die samenwerking en kennisdeling tussen verschillende onderdelen van de organisatie belemmeren.

Moderne aanpak van talentmobiliteit

De hedendaagse benadering van talentmobiliteit maakt optimaal gebruik van technologische vooruitgang om skills efficiënt te beheren en te ontwikkelen. Dit resulteert in een organisatie die zich snel kan aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en waarin elke werknemer wordt aangemoedigd en ondersteund in zijn professionele ontwikkeling. De belangrijkste aspecten van deze moderne aanpak omvatten:

  • Integratie van technologie: Het gebruik van geavanceerde software en platforms maakt het mogelijk om talent management processen te automatiseren, waardoor zowel de efficiëntie als de effectiviteit van talentmobiliteit wordt verhoogd.

  • Wendbaarheid: Organisaties worden flexibeler in het herkennen en benutten van kansen voor interne mobiliteit, wat leidt tot een dynamischer en responsiever personeelsbestand.

  • Gepersonaliseerde carrièregroei: Werknemers krijgen toegang tot op maat gemaakte ontwikkelingsplannen en carrièrepaden, afgestemd op hun unieke vaardigheden, interesses en ambities.

  • Ontwikkeling van skills: Er is een voortdurende focus op het ontwikkelen van skills, waarbij werknemers worden aangemoedigd om zowel hun huidige skills te verbeteren als nieuwe skills te verwerven.

  • Culturele verschuiving naar flexibiliteit: Er vindt een verandering plaats in de bedrijfscultuur waarbij flexibiliteit en continue ontwikkeling centraal staan, waardoor een omgeving ontstaat die innovatie en groei bevordert.

Organisaties die deze moderne strategieën voor talentmobiliteit toepassen, ervaren aanzienlijke voordelen, waaronder verhoogde werknemerstevredenheid, hogere retentiecijfers en verbeterde wendbaarheid. Continu leren en ontwikkeling zijn cruciaal voor het behouden van talent, aangezien dit werknemers de mogelijkheid biedt om zich voortdurend te ontwikkelen en zich betrokken te voelen bij hun werk en de organisatie. Dit alles draagt bij aan een sterkere en meer concurrerende positie in de markt.

Implementeer een moderne talen mobiliteitsstrategie met Adepti

Implementeer een moderne talen mobiliteitsstrategie met Adepti. Ontdek onze skills-gebaseerde talentmanagement oplossing die productiviteit verhoogt en de beste matches tussen rollen en skills faciliteert. Plan een gratis demo en match de juiste mensen met de juiste rollen.

Share this post

Top picks for you

Talent
Leestijd:
5
min

Hoe een skills ontologie help bij skills-based werken

Versterk Talentmanagement met een Skills Ontologie
Talent
Leestijd:
5
min

Ontwikkel je upskilling strategie met behulp van AI

AI in HR: Transformeer upskilling en ontwikkel een toekomstbestendig personeelsbestand