Technology
Leestijd:
4
-minute read

Het tekort een IT-talent: oplossingen voor de toekomst

In de razendsnelle wereld van technologie schreeuwt de markt om tech talent. Terwijl elk bedrijf, van klein tot groot, zich stort op digitale transformatie, ontstaat er een fikse strijd om de beste techneuten. Maar er is een kink in de kabel: er zijn simpelweg niet genoeg gekwalificeerde mensen. En dit probleem speelt overal, niet alleen bij de tech-giganten.

Wat houdt het tekort aan IT-talent in

Het tekort aan IT-talent gaat om de groeiende discrepantie tussen de technische bekwaamheid die werkgevers verwachten en wat de huidige arbeidsmarkt kan bieden. Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat tegen 2025 97 miljoen nieuwe banen zullen ontstaan, terwijl 85 miljoen banen mogelijk verdwijnen of veranderen door automatisering en technologische vooruitgang. Een aanzienlijk deel van deze nieuwe banen vereist gespecialiseerde technische vaardigheden.

Terwijl technologie razendsnel vooruit gaat, dankzij onder andere vooruitgang in kunstmatige intelligentie, cloud computing, staan bedrijven voor een uitdaging. Ze moeten niet alleen de groeiende vraag naar technische functies bijbenen, maar ook het huidige tekort aan IT skills aanpakken.

De impact voor organisaties

Een recent rapport van Deloitte werpt licht op de gevolgen van het tekort aan IT-talent:

Project vertragingen

Het ontbreken van het benodigde talent zorgt ervoor dat belangrijke projecten op de lange baan worden geschoven.

Oplopende kosten 

Door de schaarste aan gespecialiseerde kennis schieten de salarissen omhoog, waardoor het duurder wordt om technische functies te vervullen.

Verlies van concurrentievoordeel

Een gebrek aan talent remt innovatie, waardoor bedrijven het risico lopen achterop te raken bij de concurrentie.

Kortom, het tekort aan IT-talent is meer dan alleen een HR-kwestie; het staat centraal in de strategische uitdagingen voor bedrijven. Het erkennen van dit probleem is een eerste stap. Een grote uitdaging is het vaststellen van waar binnen een organisatie de grootste tekorten aan it-skills zijn.

Een interne audit

De sleutel tot het aanpakken van het tekort aan IT-talent ligt in het nauwkeurig identificeren van de skills tekorten binnen je eigen organisatie. Dit vereist een interne audit, een grondige zelfevaluatie op de specifieke gebieden waar jouw bedrijf tekortschiet. Deze aanpak biedt een solide basis voor het effectief aanpakken van de bredere talent uitdagingen.

Stappen voor een grondige interne audit

1. Toekomstvisie vaststellen

Begin met het vaststellen van waar je bedrijf over 5 tot 10 jaar wil zijn. Begrijp welke specifieke skills nodig zijn om die visie te realiseren.

2. Skills inventariseren

Betrek je teams en afdelingen bij het proces om een duidelijk beeld te krijgen van de skills die al aanwezig zijn binnen het bedrijf.

3. Skills verloop analyseren

Focus op rollen met een hoog personeelsverloop om te bepalen waar skills tekorten consistent voorkomen.

4. De skills tekorten identificeren

Gebruik de verzamelde informatie om duidelijk de discrepanties tussen de benodigde en de aanwezige skills te identificeren en te bepalen welke afdelingen of projecten het meest onder deze tekorten lijden.

Door deze stappen te volgen, kan je organisatie niet alleen de interne skills tekorten aan het licht brengen, maar ook een strategisch plan ontwikkelen om deze aan te pakken.

Intern talent benutten

Het aanpakken van het tekort aan IT-talent begint van binnenuit. Om een cultuur van groei te cultiveren, is het essentieel dat bedrijven investeren in solide training- en ontwikkelingsprogramma's. Deze programma's doen meer dan alleen de skills van medewerkers verbeteren; ze vergroten ook hun betrokkenheid bij het bedrijf. Echter, het inzetten op training alleen is niet voldoende. Retentiestrategieën zijn net zo belangrijk, variërend van competitieve salarispakketten tot duidelijk gedefinieerde carrièrepaden.

Door de nadruk te leggen op het waarderen en koesteren van intern talent, kunnen bedrijven niet alleen hun huidige teamleden behouden, maar ook aantrekkelijker worden voor toekomstig talent. Dit benadrukt het belang van een holistische benadering die zowel de ontwikkeling als het behoud van medewerkers omvat. Zo'n benadering maakt het mogelijk voor bedrijven om de tekorten aan IT-talent niet alleen te beheersen, maar ook te transformeren in kansen voor groei en innovatie.

Toekomst van talentmanagement

De toekomst van talentmanagement is volop in beweging. We stappen af van de traditionele methodes en bewegen naar een dynamischer en meer geïntegreerd systeem, waarbij we het volledige potentieel van aanwezige talenten benutten. Deze vernieuwde aanpak gaat erom dat succes niet alleen voortkomt uit het werven van nieuw talent, maar ook uit het optimaal inzetten van de skills van ons bestaande personeel.

De opkomst van interne talent marktplaatsen

Een interne talentmarktplaats dient als brug tussen de bestaande skills van medewerkers en de voortdurend veranderende behoeften van een organisatie. Dit platform biedt werknemers de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingskansen te verkennen, variërend van projecten tot tijdelijke opdrachten, die passen bij hun vaardigheden en ambities. Dit platform heeft voordelen voor beide partijen: werknemers krijgen de kans om hun carrièrepad te verbreden, terwijl organisaties toegang krijgen tot alle aanwezige skills binnen een organisatie. Wil je hier meer over leren? Plan dan een kennismakingsgesprek

Share this post
Alex Hollander

Top picks for you

Talent
Leestijd:
5
min

Hoe een skills ontologie help bij skills-based werken

Versterk Talentmanagement met een Skills Ontologie
Talent
Leestijd:
5
min

Ontwikkel je upskilling strategie met behulp van AI

AI in HR: Transformeer upskilling en ontwikkel een toekomstbestendig personeelsbestand