Technology
Leestijd:
5
-minute read

Hoe word je een skills based organisatie

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Waar vroeger traditionele rollen de boventoon voerden, zien we nu een verschuiving naar een dynamische, skills gerichte benadering. Dit markeert niet zomaar een trend, maar een strategische ommezwaai die onderstreept hoe belangrijk het is om talent en potentieel op waarde te schatten.

In een tijdperk waar innovatie aan de orde van de dag is, zijn het vaak de skills van een persoon, en niet zozeer de functietitel, die bepalen wat iemand bijdraagt aan een organisatie. In dit artikel duiken we in de redenen waarom deze verschuiving essentieel is voor bedrijven die competitief willen blijven en met een blik op de toekomst willen opereren.

De opkomst van organisaties die skills vooropstellen

Weg met de oude kijk op organisaties, waarin vaste rollen en strakke structuren de norm waren. We bewegen naar een tijdperk waarin skills belangrijker zijn dan de naam van je functie. Deze verschuiving, gedreven door de snelle ontwikkelingen in ons digitale tijdperk, is meer dan alleen een strategie om relevant te blijven. Het gaat over het omarmen van flexibiliteit en veelzijdigheid in een wereldwijde bedrijfscontext.

Deloitte belicht in een verhelderend artikel deze evolutie door te stellen dat in een skills gerichte benadering "skills de nieuwe munteenheid vormen." Deze focus bevordert niet alleen de prestaties en betrokkenheid, maar zorgt er ook voor dat organisaties klaar zijn voor toekomstige uitdagingen. Het is een ware revolutie in hoe we naar organisaties kijken, niet alleen een verandering in hoe we mensen werven. Door de nadruk te leggen op de mogelijkheden van werknemers in plaats van hun functietitel, ontstaat er een nieuw soort organisatie: progressief, afgestemd op de 21e eeuw en klaar om de kansen die voor ons liggen te grijpen.

De voordelen van focussen op vaardigheden binnen je organisatie

Het hanteren van een skills gerichte aanpak biedt bedrijven een leidraad om uit te blinken in het hedendaagse snel veranderende zakelijke landschap. Voordelen zijn onder andere:

Verhoogde flexibiliteit

Organisaties die zich richten op skills kunnen hun talenten flexibel inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Stel je voor dat de vraag naar digitale marketing plots stijgt door veranderingen in het consumentengedrag. Bedrijven kunnen dan snel werknemers met de juiste vaardigheden herpositioneren om hierop in te spelen, waardoor ze vlot kunnen reageren op marktveranderingen zonder de noodzaak voor tijdrovende externe aanwervingen.

Grotere betrokkenheid van medewerkers

Door medewerkers te erkennen voor hun unieke skills, kweken bedrijven een gevoel van waardering en doel. Dit leidt vaak tot hogere moraal, wat weer resulteert in meer productiviteit, innovatie en loyaliteit van werknemers.

Toekomstbestendige medewerkers

Actief skills gaps identificeren en aanpakken stelt bedrijven in staat om zich voor te bereiden op verandering. Als bijvoorbeeld verwacht wordt dat kunstmatige intelligentie een belangrijke rol gaat spelen in een bepaalde sector, zorgen bedrijven die vandaag hun werknemers trainen in AI-gerelateerde skills ervoor dat ze morgen klaar zijn om deze technologieën te gebruiken.

Bevorderen van interne mobiliteit

Door een duidelijk beeld te hebben van de skills van individuen, kunnen bedrijven talenten gemakkelijker identificeren voor nieuwe functies of projecten binnen de organisatie. Dit bevordert niet alleen de loopbaanontwikkeling van werknemers, maar zorgt ook voor een optimale inzet van bedrijfsmiddelen.

Een stappenplan naar een skills gerichte organisatie

Het essentieel dat bedrijven de diverse skills van hun personeel, hun grootste troef, optimaal benutten. Overweeg je de overstap naar een skills gerichte aanpak? Volg dan de volgende stappen voor een succesvolle transitie:

1. Skills en ambities in kaart brengen

Analyseer huidige en toekomstige skills vereisten

Begin met het definiëren van de skills die uw organisatie nu gebruikt en projecteer welke skils in de toekomst nodig zullen zijn, kijkend naar industriële trends, technologische ontwikkelingen en je bedrijfsstrategie.

Inventarisatie van beschikbare skills

Beoordeel welke skills je werknemers al bezitten. Dit kan door middel van enquêtes, interviews of het gebruik van gespecialiseerde HR-software zoals Adepti.

Inzicht in ambities

Identificeer niet alleen beschikbare skills, maar verzamel ook informatie over de loopbaanambities van je werknemers en de gebieden waarin ze zich willen ontwikkelen. Dit is van cruciaal belang voor het afstemmen van persoonlijke groei met de doelstellingen van je organisatie.

2. Skills gap analyse

Met een helder overzicht van de huidige skills, toekomstige behoeften en ambities van je werknemers, kan je de kloof tussen de huidige situatie en toekomstige vereisten identificeren. Dit helpt bij het pinpointen van kritieke ontwikkelingsgebieden en biedt inzicht in het potentieel voor ontwikkeling, afgestemd op de interesses van werknemers.

3. Continu leren en ontwikkelen

Ontwikkel een beleid voor voortdurende professionele ontwikkeling. Focus op trainingsprogramma's die gericht zijn op het dichten van de geïdentificeerde skills gaps en biedt werknemers toegang tot leermiddelen die aansluiten bij hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

4. Herdefiniëren van functierollen

Maak de overstap van starre functiebeschrijvingen naar profielen die gebaseerd zijn op dynamische skills vereisten. Dit verhoogt niet alleen de duidelijkheid binnen je organisatie maar opent ook nieuwe wegen voor de carrièreontwikkeling van je personeel.

5. Bevorder een groei mindset

Stimuleer een bedrijfscultuur die continue verbetering van skills ondersteunt. Het is belangrijk dat leiders deze mentaliteit omarmen, waardoor de ontwikkeling van skills een fundamenteel aspect wordt van de vooruitgang binnen de organisatie.

Hoe om te gaan met uitdagingen bij de overgang naar een skills gerichte aanpak

Hoewel de overstap naar een skills gerichte benadering vele voordelen met zich meebrengt, is het cruciaal om rekening te houden met mogelijke hindernissen. Hier volgen drie veelvoorkomende uitdagingen en strategieën om deze effectief aan te pakken:

1. Weerstand tegen verandering

Uitdaging: Grote organisatorische veranderingen kunnen leiden tot onrust, met werknemers die mogelijk terughoudend zijn om af te stappen van de traditionele rolverdeling.

Oplossing: Zet in op transparante communicatie. Het organiseren van informatiesessies zoals town-hall meetings, workshops, of Q&A sessies kan helpen om de voordelen van de nieuwe aanpak duidelijk te maken. Het is belangrijk om uit te leggen hoe deze verandering niet alleen de organisatie ten goede komt, maar ook individuele carrièremogelijkheden kan verbeteren.

2. Het momentum behouden

Uitdaging: De initiële opwinding voor de nieuwe aanpak kan op den duur verminderen, wat het langetermijnsucces in de weg kan staan.

Oplossing: Houd de focus op skills ontwikkeling levend door regelmatig successen en vooruitgang te erkennen en te vieren. Integreer skills ontwikkeling in de beoordelingscycli en zorg voor continue leermogelijkheden. Dit houdt de motivatie hoog en benadrukt het belang van persoonlijke groei binnen de organisatie.

3. Budgettaire beperkingen

Uitdaging: Het financieren van voortdurende training voor werknemers kan een uitdaging vormen, zelfs voor organisaties met substantiële budgetten.

Oplossing: Wees creatief met trainingsmethoden. Een mix van interne mentorprogramma's, online cursussen en af en toe externe trainingen kan een effectieve, budgetvriendelijke oplossing zijn. Digitale leermiddelen bieden vaak kosteneffectieve, flexibele opties voor werknemers ontwikkeling.

Inzichten voor HR-professionals

Wees proactief

Het arbeidslandschap transformeert snel. Voor HR-professionals is het cruciaal om deze verschuiving niet alleen te erkennen maar ook te omarmen. Het toekomstige succes van elke organisatie hangt af van hoe effectief zij kan overstappen naar een benadering die de nadruk legt op de intrinsieke skills van haar werknemers.

Samenwerken

Isolatie leidt zelden tot succes. Het is de collectieve inspanning die telt. HR moet het voortouw nemen in het faciliteren van samenwerking tussen verschillende afdelingen. Door het bundelen van middelen en expertise, kan een organisatie een meer effectieve en allesomvattende strategie voor skills ontwikkeling ontwikkelen. Dit bevordert niet alleen een cultuur van voortdurend leren maar zorgt ook voor een betere benadering van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Blijf wendbaar

Verandering is de enige zekerheid. HR-professionals moeten zich aanpassen aan een cultuur van voortdurende evaluatie en aanpassing. Het regelmatig opnieuw beoordelen van de skills behoeften van je organisatie zorgt ervoor dat je strategieën altijd afgestemd zijn op zowel de huidige operationele vereisten als op toekomstige ambities. Deze wendbaarheid stelt organisaties in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt, technologie en werknemers behoeften.

Share this post
Alex Hollander

Top picks for you

Talent
Leestijd:
5
min

Hoe een skills ontologie help bij skills-based werken

Versterk Talentmanagement met een Skills Ontologie
Talent
Leestijd:
5
min

Ontwikkel je upskilling strategie met behulp van AI

AI in HR: Transformeer upskilling en ontwikkel een toekomstbestendig personeelsbestand