Technology
Leestijd:
5
-minute read

Top 5 HR trends voor 2024

In 2024 staat de HR-sector voor een aantal belangrijke veranderingen. Dit jaar belooft een mix van nieuwe en aanhoudende trends die een aanzienlijke impact zullen hebben op de manier waarop organisaties hun personeelsbestand beheren en hun bedrijfsculturen vormgeven.

In deze blogpost duiken we dieper in op de HR-trends die we in 2024 kunnen verwachten. We gaan dieper in op de vernieuwde focus op werknemerswelzijn, de blijvende populariteit van thuis- en hybride werken en de verschuiving naar skills-based rollen in plaats van traditionele functiebeschrijvingen. Daarnaast bekijken we het groeiende belang van skills ontwikkeling en bijscholing, samen met de toenemende invloed van data-analyse op HR-beslissingen. We streven ernaar om heldere inzichten te bieden in deze trends.

Nadruk op het welzijn van werknemers

In 2024 staat het welzijn van werknemers centraal in de HR-strategieën. Dit onderstreept een groeiend besef dat mentale gezondheid en een goede balans tussen werk en privéleven essentieel zijn voor werknemerstevredenheid en productiviteit. Uit het Gallup State of the Global Workplace Report blijkt duidelijk de cruciale rol van welzijn voor zowel hoge productiviteit als een laag personeelsverloop.

Als reactie op deze inzichten integreren bedrijven welzijnsinitiatieven steeds meer in hun bedrijfscultuur, waarbij ze verder gaan dan de standaard welzijns programma's. Salesforce is bijvoorbeeld een bedrijf dat voorop loopt met zijn uitgebreide gezondheidsvoordelen en mindfulness-programma's en dient als een toonaangevend voorbeeld van hoe effectief deze benadering kan zijn. Terwijl we verder gaan in 2024, wordt het bevorderen van werknemerswelzijn een kernonderdeel van bedrijfsstrategieën, onmisbaar voor het creëren van een veerkrachtige en productieve werkomgeving.

Remote en hybride werkmodellen

2024 vormt een belangrijk keerpunt voor werkplekken, met een nadrukkelijke verschuiving naar flexibele vormen. De periode na de pandemie heeft onze kijk op werkplek flexibiliteit fundamenteel veranderd. Uit onderzoek van Mercer blijkt dat pogingen om werknemers op vaste dagen terug naar kantoor te halen beperkt succesvol zijn geweest, wat heeft geleid tot een heroverweging van flexibele werkregelingen die beter aansluiten bij de behoeften van zowel werkgevers als werknemers.

Gallup's onderzoek benadrukt verder het belang van het optimaliseren van de hybride werkplek, nu dit model voor velen de nieuwe standaard is geworden. Met een aanzienlijk deel van de werkende bevolking dat zich heeft aangepast aan hybride werkvormen, ligt de uitdaging nu in het creëren van een werkomgeving die zowel samenwerking als productiviteit stimuleert. Dit vereist het ontwikkelen van een aantrekkelijke werkplek-waardepropositie en het opleiden van managers om effectief leiding te geven in een hybride omgeving.

Een versnelde verschuiving van banen naar skills

De arbeidsmarkt evolueert snel, met een significante verschuiving van traditionele functietitels naar een op skills gebaseerde aanpak. Deze verandering wordt aangedreven door technologische vooruitgang en de veranderende behoeften van bedrijven. Het Future of Jobs-rapport van het World Economic Forum geeft aan dat tegen 2027, hoewel 83 miljoen banen verloren kunnen gaan, er 69 miljoen nieuwe rollen worden verwacht, wat een grote verschuiving in skills ontwikkeling noodzakelijk maakt. De analyse van LinkedIn ondersteunt dit, met de projectie dat de skills die nodig zijn voor banen tegen 2030 met 65% zullen veranderen, grotendeels door AI-vooruitgang. Deze trend stimuleert bedrijven om skills-ontwikkeling en aanpasbaarheid in hun personeelsbestand te prioriteren.

De nadruk op skills boven functietitels transformeert talentmanagement, met een focus op continu leren en flexibiliteit. In 2024 wordt deze aanpak een hoeksteen van een effectieve HR-strategie.

Upskilling en reskilling initiatieven

Nu het steeds meer draait om welke skills een medewerker heeft, is het verbeteren en bijscholen van skills belangrijker dan ooit. Een onderzoek van edX legt een opvallende discrepantie bloot: hoewel veel leidinggevenden menen dat hun organisaties een sterke leercultuur bevorderen, deelt slechts een vijfde van de werknemers deze mening. Deze kloof wijst op de noodzaak voor meer aantrekkelijke en effectieve programma's voor leren en ontwikkeling. Een studie van McKinsey bevestigt dit beeld, waaruit blijkt dat hoewel veel bedrijven het belang erkennen van het dichten van skills-gaps, ze zich onvoldoende voorbereid voelen om dit aan te pakken, met name op het gebied van technologie. De trend lijkt te neigen naar het aannemen van nieuw talent in plaats van het investeren in de ontwikkeling van huidige werknemers, waardoor mogelijk intern potentieel onbenut blijft.

Voor 2024 is het essentieel om een cultuur van continu leren te cultiveren. Dit betekent dat het nauwkeurig afstemmen van leer- en ontwikkelingsinitiatieven op zowel de doelstellingen van werknemers als de behoeften van het bedrijf cruciaal is. 

HR-technologie

HR managers staan in 2024 voor de uitdaging om door een steeds complexer wordend technologie landschap te navigeren, waarbij ze een evenwicht moeten vinden tussen de noodzaak voor flexibiliteit in een veranderende omgeving en de integratie van geavanceerde technologieën zoals generatieve AI. Een rapport van Gartner wijst uit dat AI de potentie heeft om de productiviteit drastisch te verhogen, maar veel HR-afdelingen kampen nog met de uitdagingen van het daadwerkelijk implementeren ervan.

Het selecteren van de juiste HR-technologie uit de wirwar van beschikbare opties vereist een strategische benadering en een doordacht evaluatiekader. In 2024 zal het succes van de adoptie van HR-technologie vooral afhangen van het vinden van een optimale balans tussen het benutten van innovatieve tools en het vasthouden aan het menselijke aspect.

Conclusie

De besproken trends onderstrepen de essentiële behoefte aan flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een focus op de mens binnen HR-praktijken. Voor ondernemingen en HR-professionals ligt er zowel een uitdaging als een kans in het succesvol integreren van deze ontwikkelingen om de productiviteit te verhogen, een positieve bedrijfscultuur te stimuleren en een leidende positie te behouden.

Share this post
Alex Hollander

Top picks for you

Talent
Leestijd:
5
min

Hoe een skills ontologie help bij skills-based werken

Versterk Talentmanagement met een Skills Ontologie
Talent
Leestijd:
5
min

Ontwikkel je upskilling strategie met behulp van AI

AI in HR: Transformeer upskilling en ontwikkel een toekomstbestendig personeelsbestand