Technology
Leestijd:
4
-minute read

Wat is een skills gap analyse en hoe werkt het?

In een tijdperk waarin vernieuwing en flexibiliteit de zakelijke wereld bepalen, is het afstemmen van talent en skills essentieel. Steeds vaker hoor je de term 'skills gap analyse'. Maar waarom is dit nu zo'n hot topic?

Volgens een rapport van Korn Ferry zou de wereldwijde skills gap tegen 2030 kunnen leiden tot maar liefst 8,5 biljoen dollar aan gemiste inkomsten. De impact van de wereldwijde skills gap wordt nu al gevoeld. Meer dan de helft van de wereldwijde bedrijfsleiders (54% om precies te zijn) zegt dat dit hen belemmert in het behalen van hun strategische doelstellingen.


Wat is een skills gap analyse?

De term skills gap' roept vaak het beeld op van een grote kloof tussen de benodigde en aanwezige skills binnen een bedrijf. Maar wat houdt het nu precies in?

Simpel gezegd is het een hulpmiddel dat de huidige skills van een organisatie vergelijkt met de benodigde skills. Het is in feite een 'gezondheidscheck' voor het talent binnen een bedrijf. Het hoofddoel is het opsporen van gebieden waar tekorten zijn, of het nu gaat om technische skills, soft skills, leiderschap of iets anders. Zo kunnen organisaties weloverwogen keuzes maken over werving, training en ontwikkeling.

In feite komt het neer op het stellen van twee basisvragen:

1. Welke skills zijn absoluut noodzakelijk voor ons bedrijf om succesvol te zijn?

2. Beschikken onze huidige medewerkers over deze vaardigheden?

Door deze vragen te beantwoorden, krijg je de kansen en risico’s wat betreft skills binnen je organisatie helder in beeld, wat je in staat stelt proactief in plaats van reactief te handelen.

Waarom is een skills gaps analyse cruciaal?

Ongecontroleerde skills tekorten kunnen leiden tot gemiste deadlines, verlies van concurrentievoordeel, dalend moreel onder medewerkers en zelfs financiële verliezen. Als een technologiebedrijf bijvoorbeeld geen experts heeft in nieuwe technologieën, kan het achterop raken in de nieuwste digitale innovaties. Verder onderstrepen talloze casestudy's de voordelen die bedrijven hebben ervaren door deze tekorten aan te pakken. Degene die de waarschuwingen negeren, kampen vaak met inefficiëntie en gemiste kansen. Kortom, een skills gap analyse is niet zomaar een hulpmiddel, maar een investering in de toekomst van een bedrijf. Door te bepalen waar het talent tekortschiet, kan je organisatie data gedreven beslissingen nemen om hierin te verbeteren.

Hoe voer je een skills gap analyse uit?

Een skills gap analyse lijkt misschien een ingewikkelde taak, maar als je het stap voor stap aanpakt, wordt het een gestructureerd en beheersbaar proces. Onderstaand 4 stappen die je hiervoor kan doorlopen.

1. Identificeren van bedrijfsdoelstellingen

Je moet eerst de strategische richting van je bedrijf begrijpen. Wat zijn de doelen voor het komende jaar? Of de komende vijf jaar? Welke projecten en initiatieven zijn cruciaal?

2. Beoordelen van huidige skills

Zodra je doel duidelijk is, heb je een overzicht nodig van waar je personeel nu staat. Middelen zoals enquêtes, interviews en functioneringsgesprekken bieden inzicht in de huidige skills. Software platformen zoals Adepti kunnen je hier ook goed bij helpen en maken dit proces aanzienlijk eenvoudiger.

3. Vergelijken van gewenste versus aanwezige skills

Hier gebeurt het echte werk. Door de gewenste skills te vergelijken met de skills van je medewerkers, worden de gaps zichtbaar. .

4. Tijd voor actie

Nu je de gaps hebt geïdentificeerd, is het tijd voor actie. Stel een strategie op om deze verschillen aan te pakken. Dit kan inhouden dat je huidige medewerkers gaat bijscholen, trainingsprogramma's lanceert of zelfs nieuw talent werft voor gespecialiseerde rollen.

In het grotere plaatje is een skills gap analyse als een gezondheidscontrole voor het talent van je bedrijf. Door regelmatig deze verschillen te beoordelen en aan te pakken, zorgen bedrijven ervoor dat ze niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst goed zijn voorbereid.

Praktische Inzichten

In de wereld van HR en talentmanagement komt de skills gap analyse naar voren als een cruciaal hulpmiddel om je personeelsplanning en talentontwikkeling effectief in te richten. Als je de voordelen wilt benutten of je huidige aanpak wilt verbeteren, overweeg dan deze inzichten:

Regelmatige analyse is essentieel:

Bedrijfsbehoeften en vereiste skills veranderen in de loop van de tijd. Blijf regelmatig herbeoordelen om je strategie actueel te houden.

Omarm technologie:

Tools zoals Adepti vereenvoudigen en optimaliseren het proces van skills gap analyses. Een goed platform dat HR managers ondersteund in het proces is essentieel voor de borging en het succes.

Betrek medewerkers:

Het draait om jouw medewerkers en zij staan centraal in dit hele proces.. Wees transparantie, vraag om feedback en stimuleer een cultuur van voortdurend leren.

Zet inzichten om in actie:

Analyseer niet alleen; handel naar de bevindingen. Ontwikkel een trainingsprogramma, verbeter je werving en ondersteun met de skills gap analyses de 

organisatiestrategie 

Share this post
Emile Cornelissen

Top picks for you

Talent
Leestijd:
5
min

Hoe een skills ontologie help bij skills-based werken

Versterk Talentmanagement met een Skills Ontologie
Talent
Leestijd:
5
min

Ontwikkel je upskilling strategie met behulp van AI

AI in HR: Transformeer upskilling en ontwikkel een toekomstbestendig personeelsbestand