Technology
Leestijd:
4
-minute read

Wat zijn skills-gaps en hoe pak je deze aan

Stel je voor: een bloeiend bedrijf dat plotseling tegen een onzichtbare muur oploopt. Haar medewerkers bezitten niet langer de skills die vandaag de dag nodig zijn. Dit scenario is geen uitzondering, maar een realiteit die een ernstig probleem aan het licht brengt waarmee organisaties over de hele wereld kampen: de skills-gap.

Deze gap is niet zomaar een klein verschil; het vormt een serieuze belemmering voor innovatie, groei en het vermogen om te concurreren. Van techbedrijven die worstelen om AI-specialisten te vinden tot retailgiganten die op zoek zijn naar experts in digitale marketing, het gebrek aan essentiële skills kan bedrijven ernstig beperken in hun flexibiliteit en vermogen om succesvol te zijn.

Wat zijn skills-gaps?

In de kern betekent een skills-gap het verschil tussen de skills die werkgevers zoeken en de skills die hun werknemers bezitten. Naarmate markten zich ontwikkelen, technologieën vooruit gaan en nieuwe bedrijfsmodellen verschijnen, kan deze kloof zich verbreden. Dit levert aanzienlijke uitdagingen op voor zowel werkgevers als werknemers.

Een skills-gap kan op meerdere manieren zichtbaar worden:

Tekort aan technische skills

Dit is waarschijnlijk de meest duidelijke vorm van een skills-gap. Terwijl industrieën nieuwe technologieën omarmen, ontdekken veel werknemers dat hun technische vaardigheden verouderd of niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld, door de opkomst van AI en machine learning in verschillende sectoren is er een vraag ontstaan naar vaardigheden die veel huidige werknemers missen.

Tekort aan soft skills

Dit tekort wordt vaak over het hoofd gezien, maar het gebrek aan soft skills zoals leiderschap, communicatie en kritisch denken is net zo kritisch. Het "Future of Jobs Report" van het World Economic Forum benadrukt het toenemende belang van deze vaardigheden in een steeds meer geautomatiseerde en digitale werkomgeving.

Sector-specifieke skills behoeften

Sommige industrieën hebben unieke vaardigheidseisen die niet worden vervuld. De sector van hernieuwbare energie, die snel groeit, kampt bijvoorbeeld met een tekort aan gekwalificeerde professionals.

Waarom skills-gaps een belangrijk onderwerp is

Het belang van skills-gaps reikt veel verder dan alleen een individuele onderneming; het heeft impact op de hele economie en het carrièrepad van individuen. Zoals het World Economic Forum onderstreept, zijn skills-gaps in de nasleep van de economische impact van COVID-19 urgenter geworden. Ze voorspellen dat tegen 2025 de helft van alle werknemers bijscholing nodig zal hebben. Het overbruggen van deze wereldwijde skills-gap zou tegen 2028 een indrukwekkende $11,5 biljoen aan het wereldwijde bbp kunnen toevoegen.

Bedrijven zijn zich maar al te goed bewust van de uitdagingen die deze gaps met zich meebrengen. Volgens onderzoek van McKinsey erkent maar liefst 87 procent van de bedrijven wereldwijd dat ze momenteel met een skills-gap te maken hebben of binnen een paar jaar zullen krijgen. Zo'n gap kan een bedrijf ernstig hinderen in zijn vermogen tot innoveren, het behouden van productiviteit en het effectief concurreren op de markt.

De bredere economische gevolgen zijn aanzienlijk. Tekorten in skills kunnen leiden tot een mismatch tussen werkzoekenden en de beschikbare banen, wat resulteert in hogere werkloosheidscijfers en een lagere productiviteit. Dit is vooral van belang in een tijdperk van snelle technologische vooruitgang en de veranderende aard van werk.

Voor werknemers zijn de stakes hoog. Een gebrek aan relevante skills kan resulteren in minder werkzekerheid, beperkte carrièremogelijkheden en mogelijk lagere inkomsten. In sectoren die door technologie worden gedreven, kan het ontbreken van essentiële skills een significante belemmering vormen voor innovatie en vooruitgang.

Skills-gaps in verschillende industrieën

De technologie-industrie, voortdurend in beweging door digitale innovaties, staat model voor de toenemende noodzaak van zowel technische als soft skills. Het World Economic Forum vestigt de aandacht op deze trend, met een groeiende vraag naar soft skills binnen technische functies, terwijl het aantal technische banen toeneemt. Deze dubbele behoefte weerspiegelt een breder industrieel fenomeen, waarbij een onderzoek van PwC een talent tekort aankaart dat de Verenigde Staten tegen 2030 mogelijk $8,5 biljoen kan kosten.

Verder onderzoek van Wiley toont aan dat skills-gaps zich snel uitbreiden over diverse sectoren, met 69% van de organisaties die een skills-gap ervaren in 2023, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 55% in 2021.

Als antwoord hierop worden strategieën ontwikkeld, zoals die door Deloitte zijn voorgesteld voor het creëren van een digitale werkplek, gericht op het verbeteren van de skills van medewerkers en het aanpassen van wervingsprocessen om tegemoet te komen aan de vereisten van een door digitalisering aangedreven werkomgeving. Deze inspanningen weerspiegelen een algemene verschuiving naar een op skills gebaseerd model in verschillende industrieën, waarbij de essentiële rol van skills in het bevorderen van zakelijk succes en innovatie wordt benadrukt.

Aanpakken van skills-gaps

De aanpak van skills-gaps wordt ondersteund door de pijlers: vooruitkijken, flexibiliteit en levenslang leren. De sleutel tot het aanpakken van skills-gaps ligt in een proactieve benadering: bedrijven dienen prioriteit te geven aan het bijscholen en omscholen van hun werknemers, in lijn met de voortdurend veranderende eisen van de markt. Dit vereist een collectieve inspanning waarbij onderwijsinstellingen, beleidsmakers en leiders uit de industrie betrokken zijn om vaardigheidstrainingen af te stemmen op de toekomstige behoeften.

Daarnaast is het essentieel dat organisaties een cultuur van continu leren omarmen. Volgens McKinsey gaat het niet alleen om het dichten van de huidige skills-gaps; het gaat om het voorbereiden op de nog onbekende uitdagingen van morgen. Door te investeren in de ontwikkeling van zowel technische als soft skills, kunnen bedrijven zorgen voor een veerkrachtig, aanpasbaar en innovatief personeelsbestand.

Share this post
Alex Hollander

Top picks for you

Talent
Leestijd:
5
min

Hoe een skills ontologie help bij skills-based werken

Versterk Talentmanagement met een Skills Ontologie
Talent
Leestijd:
5
min

Ontwikkel je upskilling strategie met behulp van AI

AI in HR: Transformeer upskilling en ontwikkel een toekomstbestendig personeelsbestand